Baner Przedszkola Weseli Sportowcy

Przedszkole jest placówką publiczną z oddziałem integracyjnym, której organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Lubonia.


Godziny pracy przedszkola: 6.00 - 16.30 - 10,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

W ciągu roku przedszkole czynne jest 11 miesięcy.

W roku szkolnym 2015/16 - w lipcu 2016r. dyżur pełni Przedszkole nr 1 (ul. Sobieskiego), w sierpniu - Przedszkole Weseli Sportowcy.

Przedszkole liczy 150 miejsc dla dzieci w 6 oddziałach.

Grupy przedszkolne:
I - Skaczące piłeczki (3-latki)
II - Kręglarze (4-latki)
III - Kolarze (4-5-latki)
IV - Piłkarze (3-5-latki)
V - Gimnastycy (5-latki)
VI - Koszykarze (4-5-latki) - oddział integracyjny

W naszym przedszkolu najważniejsze jest dobro dziecka. Dbamy o jego wszechstronny rozwój, zapewniając bezpieczne warunki. Rozwijamy mowę, myślenie, wyobraźnię twórczą. Doskonalimy różne umiejętności dziecka organizując zajęcia z matematyki, przyrody, muzyki, plastyki, i gimnastyki.
Dążymy do właściwego przygotowania dziecka do szkoły.
Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Współpracujemy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej. W przedszkolu można uzyskać porady psychologa (dyżur raz w miesiącu).

Nasz Wychowanek:

  1. Ma poczucie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.
  2. Ma rozbudzoną ciekawość poznawczą, jest aktywny, umie wyrażać swoje myśli i przeżycia.
  3. Jest samodzielny, dąży do osiągania celów, podejmuje odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie
  4. Umie obserwować, rozumie zjawiska zachodzące w otoczeniu przyrodniczym, spolecznym i kulturowym.
  5. Ma rozwiniętą wyobraźnię i fantazję
  6. Jest zwinny i sprawny
  7. Jest wrażliwy pod względem moralnym i estetycznym
  8. Jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole